หลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก
Close

หลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก

Graduate Programs

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาโท- ปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้น 64 หลักสูตร คือ  หลักสูตรปริญญาโทจำนวน 41 หลักสูตร   ปริญญาโท Double Degree จำนวน 10 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอกจำนวน 13  หลักสูตร

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...