เอแบคคว้า 2 รางวัล ชนะเลิศสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 2010
Close

เอแบคคว้า 2 รางวัล ชนะเลิศสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 2010

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคว้า 2 รางวัล ทั้งรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Impromptu Public Speaking  Competition 2010 จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์


 

Loading...
Loading...