ทุนนักกีฬา
Close

ทุนนักกีฬา

ทุนนักกีฬา


สำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับเขตการศึกษา ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ สามารถยื่นความจำนงเพือขอรับทุนและคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนกีฬาของมหาวิทยาลัยได้ที่ศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือ โทรศัพท์ติดต่อที่ 02-7237977-8 (ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.00 น.)

 

Loading...
Loading...