ทุน AIS-ABAC Grants Study Program
Close

ทุน AIS-ABAC Grants Study Program

AIS-ABAC Grants Study Program

โครงการทุนการศึกษา “AIS-ABAC Grants Study Program”

โครงการ AIS-ABAC-GSP (Grants Study Program) เป็นโครงการการให้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ที่ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS ในการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษากว่า 20 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วทุกภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ AIS-ABAC-GSP ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมกับการยกระดับศักยภาพในการพัฒนาภาษาสู่การแข่งขันทางวิชาชีพในระดับ AEC กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) มหาลัยเอกชนแห่งแรก ๆ ของประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา และวิชาการที่มีความโดดเด่นในทุกแขนงวิชาชีพ โดยคณาจารย์ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานการศึกษาระดับอินเตอร์

Loading...
Loading...