Hồ sơ yêu cầu để nhập học (International)
Close

Hồ sơ yêu cầu để nhập học (International)

Các học viên quốc tế


Hồ sơ yêu cầu để nhập học

Sinh viên mới

  1. Một bản sao của giấy chứng nhận trường trung học hoặc bằng tốt nghiệp hoặc bất kỳ trình độ chuyên môn tương đương khác theo uỷ quyền của Bộ Giáo dục tương ứng của đất nước hoặc cơ quan chính phủ khác được giao, giấy này phải được dịch sang tiếng Anh, nếu ban hành trong bất kỳ ngôn ngữ khác và được xác nhận bởi Bộ phù hợp thuộc chính phủ nước đó hoặc Đại sứ quán hoặc ban hành bằng tiếng Anh do trường phát hành các bản ghi tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp, hoặc bảng điểm.
  2. Bảng điểm Trung học (dịch ra tiếng Anh và có công chứng của Đại sứ quán hoặc bảng điểm tiếng Anh của trường đã tốt nghiệp).
  3. Một bản sao thẻ nhận dạng và đăng ký cư trú cho sinh viên Thái, và bản sao Hộ chiếu với các ứng viên nước ngoài.
  4. Hai ảnh 3x4cm.
  5. Một bản sao chứng nhận thay tên đổi họ (nêu tên khác giấy khai sinh), nếu có thể chứng nhận bằng bằng tiếng Anh.

Sinh viên chuyển trường

AU tiếp nhận sinh viên từ các học viện sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy. Ngoài các giấy tờ nêu trên, sinh viên chuyển trường cần có:

  1. Bảng điểm chính thức mới nhất của trường Đại học/Cao Đẳng đã tham dự, và
  2. Mô tả các môn đã học tại trường Đại học/Cao Đẳng.
Loading...
Loading...