Điều kiện nhập học (International)
Close

Điều kiện nhập học (International)

Các học viên quốc tế


Điều kiện nhập học

 1. Đã tốt nghiệp, hoặc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học, hoàn thành lớp 12 hoặc thỏa mãn các yêu cầu ở trên.
 2. Điểm thi (không bắt buộc)
  • Điểm TOELF tối thiểu 173 (CBT) / 70 (iBT) / 500 (PBT)
  • Điểm IELTS từ 5.0 và trong thời hạn 2 năm.
  • Điểm  SAT 1 (Toán) từ 500 trở lên.
  • Lưu ý: Trường sẽ xem xét điểm TOELF và IELTS để miễn thi tiếng Anh đầu vào và không phải học các khóa học tiếng Anh cấp tốc; điểm SAT 1 để miễn thi Toán đầu vào và không phải học khóa học Toán cấp tốc hoặc tiền tiền giải tích.
  • Vui lòng ghi rõ điểm số trong phiếu đăng ký để nhập học và đính kèm bản sao của chứng nhận (bản chính sẽ được yêu cầu xuất trình khi nhập học).
 3. Sinh viên chuyển trường.
  Các tín chỉ chuyển từ trường cũ chỉ được chấp nhận dưới các điều kiện sau:
  • Môn học phải được hoàn thành/và đang tiếp tục dạy tại một cơ sở đã được giám định chất lượng.
  • Nội dung của môn học phải tương đương với nội dung trong chương trình khung của Assumption.
  • Môn học phải được thực hiện tính từ  thời điểm đăng ký không quá 5 năm.
  • Chỉ môn kiến thức chung đạt điểm ‘C’ và môn chuyên ngành đạt điểm ‘B’ mới được xem xét chuyển điểm.
  • Số tín chỉ tối đa được chuyển đổi là 70.
 4. Với Trường nghệ thuật truyền thông, ngành thiết kế truyền thông thị giác và sáng tác ảnh; 
  • Tất cả các ứng viên phải tham gia thi vẽ và thiết kế. Khoa sẽ cân nhắc điểm thấp nhất là 150 (trên tổng số 300) để có thể theo học chương trình này.
  • Các ứng viên chuyển từ các trường khác phải nộp sản phẩm đến Hội đồng Giáo dục của khoa trước hạn chót (ngày cuối cùng phải nộp là ngày cuối của hạn đăng ký) được chỉ định bởi Phòng Đăng ký.
  • Kết quả của việc giám định sản phẩm và thi đầu vào sẽ được quyết định. Bất cứ khiếu nại nào đều không được chấp nhận.
 5.  Với trường Quản lý của ABAC, chuyên ngành Kinh Tế Thương mại
  • Yêu cầu phải vượt qua các bài kiểm tra xếp lớp của Assumption hoặc
  • Có điểm TOELF tối thiểu 173 (CBT) / 70 (iBT) / 500 (pBT) hoặc SAT 1 (Toán) tối thiểu 500 hoặc có điểm thi xếp lớp Toán tối thiểu 40 điểm.
Loading...
Loading...