Thi xếp lớp và phỏng vấn (International)
Close

Thi xếp lớp và phỏng vấn (International)

Các học viên quốc tế


Thi xếp lớp và phỏng vấn

Tất cả các ứng viên phải thi xếp lớp bằng Tiếng Anh hoặc/và Toán. Thi xếp lớp tiếng Anh dành cho các ứng viên có nguồn gốc ngôn ngữ không phải là Tiếng Anh và/hoặc ngôn ngữ giảng dạy không phải là Tiếng Anh ở trường       

Trường/Khoa

Chuyên ngành

Môn yêu cầu kiểm tra/phỏng vấn thêm

Trường Âm nhạc

Kinh doanh Âm nhạc

 Lý thuyết và lịch sử âm nhạc

Thử giọng

Trường Âm nhạc

Biểu diễn Âm nhạc 

Lý thuyết và lịch sử âm nhạc

Thử giọng

Trường Nghệ thuật Truyền thông

Nghệ thuật truyền thông 

Kiểm tra năng khiếu

Phỏng vấn

Trường Nghệ thuật Truyền thông

Thiết kế Truyền thông Trực quan và Tạo hình ảnh bằng máy tính.

1. Thiết kế*
2. Vẽ*    

Phỏng vấn

Trường Kiến trúc 

Kiến trúc

 Năng khiếu Kiến trúc

 

Trường Kiến trúc 

Kiến trúc Nội thất

Năng khiếu Kiến trúc

 

Lưu ý: *

  1. Thiết kế: Sinh viên phải chuẩn bị màu nước, màu poster và các phương tiện hỗ trợ.

  2. Vẽ: Sinh viên phải chuẩn bị chì EE, tẩy và bảng vẽ.
     ** Các chương trình này chỉ mở vào kỳ tháng Tám và tháng một.

Quy trình Thi Xếp lớp  (Cho sinh viên nộp đơn từ nước ngoài)

Trong thời gian đăng ký, học sinh được yêu cầu kiểm tra lịch thi xếp lớp từ trang web của trường và cần có mặt tại Thái Lan trước ngày thi ít nhất hai ngày để nhận thẻ ID tạm thời và hoàn tất các thủ tục cần thiết khác. Một số khoa yêu cầu ứng viên kiểm tra thêm các bài thi bổ sung khác như bảng ở trên nên ứng viên cần có các chuẩn bị tương ứng..

Trong ngày kiểm tra, vui lòng mang theo thẻ ID tạm thời. Các bài thi thường kéo dài trong 2 giờ cho mỗi môn và thí sinh sẽ được kiểm tra chủ yếu trình độ và kỹ năng các môn học cụ thể tuỳ vào khoa/ngành đăng ký.

Quy trình phỏng vấn: Không phải tất cả các ứng viên đều phải trải qua phỏng vấn mặc dù nó là bắt buộc cho các ứng viên của khoa Nghệ Thuật Truyền Thông. Ứng viên nào phải qua phỏng vấn sẽ được thông báo khi họ đến trường làm thủ tục và sẽ được cung cấp ngày giờ phỏng vấn.

Các cuộc phỏng vấn thường kéo dài 30 phút và các thảo luận có thể về sở thích cá nhân hay các vấn đề thế giới hiện nay. 
 
Miễn thi

Trường sẽ xem xét các trường hợp ứng viên với điểm TOEFL từ 190 (CBT), 75 (iBT), 520 (PBT) trở lên; điểm  IELTS từ 5.0 trở lên được miễn kiểm tra xếp lớp Tiếng Anh và các khoá học Tiếng Anh cấp tốc. Điểm SAT1 (Toán) từ 500 trở lên được miễn kiểm tra xếp lớp toán nhưng họ phải tham gia lớp Mathematics Exposure (15 tiếng).

Loading...
Loading...