Chính sách khoá học cấp tốc (International)
Close

Chính sách khoá học cấp tốc (International)

Các học viên quốc tế


Chính sách khoá học cấp tốc

Các ứng viên không được miễn xếp lớp vào hoặc chưa đạt được điểm yêu cầu khi thi xếp lớp sẽ phải học các khóa học cấp tốc để bổ sung kiến thức để chuẩn bị học tại trường Đại học, nâng cao kỹ năng tiếng Anh, ôn lại các khái niệm toán học và các khóa học khác tùy theo khoa/ngành ứng viên đăng ký vào. Khi ứng viên đã đạt hoàn thành các khóa học cấp tốc này, Đại học Assumption sẽ kiểm tra kết quả thi và sắp lớp phù hợp cho ứng viên ở kỳ học tiếp theo.

  1. Khóa học tiếng Anh cấp tốc được chia thành 2 cấp độ: thời lượng 60 giờ và 120 giờ. Việc xếp lớp tùy thuộc vào kết quả bài kiểm tra đầu vào.
  2. Khoá học Toán cấp tốc được chia thành 2 cấp độ: thời lượng 15 giờ và 60 giờ. Việc xếp lớp tùy thuộc vào kết quả bài kiểm tra đầu vào.
  3. Khoá học cấp tốc khác bao gồm tiếng Pháp, Trung, Nhật, Vật Lý, Hoá Học, Sáng tạo giao tiếp, Hội hoạ hoặc Lý thuyết âm nhạc. Sự lựa chọn các khoá học tuỳ thuộc vào thành tích học tập của ứng viên và khoa/ngành đăng ký.
Loading...
Loading...