Học phí

Chi tiết các chi phí

Chi tiết các chi phí 

 
Baht
1. Phí Đầu Vào
8,900
2. Phí Dịch Vụ Trường / 1 học kỳ
13,825
3. Hình
100
4.  Kiểm Tra Sức Khỏe
400
5. Khóa Dự Bị 2,550
6. Khóa Dự Bị Tiếng Thái 1,650
7. Khóa Dự Bị Vật Lý  3,300
8. Khóa Dự Bị Tiếng Anh (30 tiếng)
3,300
9. Khóa Dự Bị Tiếng Anh (60 tiếng)
6,600
10. Khóa Dự Bị Tiếng Anh (120 tiếng)
13,200
11.  Sách Tiếng Anh
2,000
12. Khóa Cơ Bản Toán (15 tiếng)
1,650
13. Khóa Dự Bị Toán (30 tiếng)
3,300
14. Khóa Dự Bị Toán (60 tiếng)
6,600
15. Khóa Dự Bị Tiếng Trung / Pháp / Nhật (60 tiếng)
6,600
16. Khóa Dự Bị Khái Niệm Âm Nhạc (30 tiếng)
3,300
17. Khóa Dự Bị Vẽ
8,250
18. Ngoại Khóa**
1,000
19. Tiếng Anh Cơ Bản (90 tiếng)*
12,300
20. Tiếng Anh Cơ Bản (120 tiếng)*
16,400
21. Toán Cơ Bản*
4,950
22. Toán Cho Kinh Doanh 
7,400
23. Pre-Calculus (45 hours)*
4,950
24. Pre-Physics (45 hours)*
4,950
25. Calculus I*
6,750
26. Vật Lý I*
15,650

Ghi Chú :

  1. Số 1.3 và 4 được trả cùng một lúc với các phí đăng ký nhập học (xem bảng thông tin Tuition Fees for Thai StudentsTuition Fees for International Students)
  2. * Phí sẽ được trả vào ngày 15 tới 17 tháng 5, năm 2013 và lớp học sẽ bắt đầu ngày 27 tháng 5 năm 2013
  3. ** Chỉ Dành Cho học sinh ngành Quan Hệ Công Chúng
Loading...
Loading...